×
Știri
Miercuri, 25 ianuarie, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare a avut loc ședința grupului de lucru pentru prezentarea obiectivelor propuse în Planul Anual de Acțiune 2023, respectiv prezentarea obiectivelor atinse în anul 2022.
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), implementează proiectul "Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități", Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.
25 de ani în slujba comunității sătmărene
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială (ASSOC), Baia Mare, județul aramureș, în calitate de promotor, a susținut marți, 8 noiembrie, cel de-al doilea seminar din cadrul inițiativei bilaterale “Protect, Support, Empower Human Trafficking Victims in Romania – PSEV”, finanțată prin Programul Dezvoltare locală, al cărui operator de program este Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).
2022 este anul în care instituția noastră împlinește 25 de ani de existență, ani în care transformările în domeniul asistenței sociale au însemnat și o creștere și diversificare a ariei de acoperire a serviciilor dezvoltate, aspect ce se evidențiază în numărul și tipologia acestora, venite în sprijinul grupurilor vulnerabile.
Este un an în care dorim să avem alături partenerii tradiționali și oamenii care au făcut posibilă această evoluție, de la simpli cetățeni ce ne-au sprijinit în misiunea noastră până la instituții cu care zi de zi încercăm să gestionăm cazuri uneori la limită.
Vă invităm cu drag să vă alăturați programului nostru!
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), implementează proiectul "Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități", Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație. Atașat găsiți comunicatul de presă – raport pe luna septembrie
Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Copil (FONPC) a lansat, în clădirea care a găzduit pe vremuri Ambasada Ucrainei la București, studiul "Implicarea FONPC în sprijinul refugiaților din Ucraina" în cadrul programului "Help to Help Ukraine". Federația e remis, cu acest prilej și instituției noastre, câteva informații, pe care le găsiți atașate.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare a inaugurat luni, 31 octombrie, la sediul său de pe strada Corvinilor nr. 18, noua cameră de audiere pentru minori, una dintre primele și cele mai moderne astfel de dotări la nivel național.
Politica de Cookie