×
Știri
Din Septembrie 2021 pana in Februarie 2022, ultima faza a proiectului AppForDem „Aplicatia educationala pentru ingrijitorii persoanelor cu dementa” se desfasoara in Danemarca, Romania, Italia si Spania. Partenerii organizeaza activitati de validare prin grupuri de experti, ateliere-pilot cu grupurile tinta si seminarii de diseminare destinate factorilor de decizie educationali, profesorilor si studentilor, ingrijitorilor formali si non-formali si profesionistilor din sectorul ingrijirii pe termen lung. In newsletter-ul nr. 3, veti gasi mai multe informatii despre rezultatele proiectului mentionate mai sus.
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.
Proiecții de lumini, organizate de DGASPC Satu Mare, dedicate ,,Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor”
În context pandemic, DGASPC Satu Mare rămâne la dispoziția cetățenilor pentru soluționarea problematicilor ce vizează activitatea instituției prin intermediul mijloacelor de comunicare (online și telefonic)
Politica de Cookie