Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare
DGASPC Despre noi Harta servicii sociale Adulti Copii Centre Legislaţie Voluntariat + 10 -

DGASPC

Constituirea

ROF

ROI

Strategie

Cod etic functionari

Cod etic contractuali

Informaţii Publice

Achiziții Publice

Proiecte

Rapoarte de activitate

Hotărâri

SR EN ISO 9001:2008

Comunicate de presă DGASPC

 - TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obținute de către candidații înscriși la examenul de promovare in grad profesional superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului a Județului Satu Mare.
 - TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la proba interviu din data de 28.03.2017 de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, conform Anunțului nr. 5417/24.02.2017
 - TABEL NOMINAL cu rezultatele obținute la proba scrisa din data de 28.03.2017 de către candidații înscriși la examenul de promovare în grad de funcționarii publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, conform Anunțului nr. 5417/24.02.2017.
[Arhiva comunicatelor DGASPC]


Executiv

Adresa DGASPC
Organigrama
Structura organizatorică
Director general
Dir. gen. adj.
Dir. gen. adj. econ.
Audienţe
Aparat de specialitate
Anexe hotărâri
Procedură sistem
Model procedură formalizată
Cerere card european dizabilitate
Strategia naţională
Romana Oaspete
Joi 30 Martie 2017 15:38:31, Drepturi de autor : DGASPC