Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare
DGASPC Despre noi Harta servicii sociale Adulti Copii Centre Legislaţie Voluntariat + 10 -

DGASPC

Constituirea

ROF

ROI

Strategie

Cod etic functionari

Cod etic contractuali

Informaţii Publice

Achiziții Publice

Proiecte

Rapoarte de activitate

Hotărâri

SR EN ISO 9001:2008

Comunicate de presă DGASPC

 - ANUNŢ, privind candidatii declarati admisi la concursul in vederea ocuparii posturilor de natura contractuala conform Anunţului nr. 7599/24.03.2016.
 - TABEL NOMINAL cu rezultatele finale ale candidaţilor înscrişi la concursul în vederea ocupării posturilor de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 7599/24.03.2016.
 - TABEL NOMINAL privind soluționarea contestațiilor. Comisia de soluționare a contestațiilor a hotărât în unanimitate asupra rezultatelor contestațiilor depuse cu privire la rezultatele probei interviu, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de natură contractuală din cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului a Județului Satu Mare conform Anunțului nr. 7599/24.03.2016.
[Arhiva comunicatelor DGASPC]

Executiv

Adresa DGASPC
Organigrama
Structura organizatorică
Director general
Dir. gen. adj.
Dir. gen. adj. econ.
Audienţe
Aparat de specialitate
Anexe hotărâri
Model procedură operațională
Chestionar autoevaluare CIM
Strategia naţională
Procedură sistem stand. 17
Romana Oaspete
Joi 26 Mai 2016 23:15:55, Drepturi de autor : DGASPC