×
Informări
La nivelul DGASPC Satu Mare continuă campania națională de informare și conștientizare privind traficul de persoane în rândul copiilor aflați în centre de zi, centre de plasament în regim rezidențial, centre de plasament în regim de urgență sau aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști.
Programul de mentorat s-a desfasurat în loc. Berindan, com. Odoreu, cu participarea a 16 copii/ tineri care urmează să părăsească sau care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului. O experiență împărtășită cu aceștia, în care experții și mentorii au discutat aspecte împortante ale activității, în colaborare cu reprezentanții IPJ, IJJ, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog și Crucea Roșie, din Satu Mare.
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), implementează proiectul "Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități", Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.
25 de ani în slujba comunității sătmărene
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială (ASSOC), Baia Mare, județul aramureș, în calitate de promotor, a susținut marți, 8 noiembrie, cel de-al doilea seminar din cadrul inițiativei bilaterale “Protect, Support, Empower Human Trafficking Victims in Romania – PSEV”, finanțată prin Programul Dezvoltare locală, al cărui operator de program este Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).
2022 este anul în care instituția noastră împlinește 25 de ani de existență, ani în care transformările în domeniul asistenței sociale au însemnat și o creștere și diversificare a ariei de acoperire a serviciilor dezvoltate, aspect ce se evidențiază în numărul și tipologia acestora, venite în sprijinul grupurilor vulnerabile.
Este un an în care dorim să avem alături partenerii tradiționali și oamenii care au făcut posibilă această evoluție, de la simpli cetățeni ce ne-au sprijinit în misiunea noastră până la instituții cu care zi de zi încercăm să gestionăm cazuri uneori la limită.
Vă invităm cu drag să vă alăturați programului nostru!
Politica de Cookie