Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), derulează în cadrul Programului Operațional Capital Uman – Axa prioritară 3, implementează proiectul "Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități", care are ca obiectiv specific sprijinirea persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiare de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM), în accesarea și utilizare de tehnologii de acces, în vederea creșterii șanselor de ocupare.

Proiectul vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea facilitării inserției în piața muncii. În baza unui voucher, care poate să ajungă până la suma de 23.000 lei, acestea pot achiziționa tehnologii și dispositive asistive, precum și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul Național unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare poate fi consultată la http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/10/2_LISTA-Tehnologie-Asistiva-_ianurie-2020.pdf .

De asemenea, în cadrul proiectului va fi acordat sprijin angajatorilor în vederea asigurării accesibilizării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, având ca rezultat 200 de spații de muncă adaptate la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități.

Am dori ca informațiile despre proiect să ajungă la cât mai mulți potențiali beneficiari. În acest sens, la nivelul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă au fost cooptați în echipa de implementare a proiectului experți externi care au ca atribuții identificarea potențialilor beneficiari pentru a fi incluși în grupul țintă (persoane cu dizabilități non – NEETs, șomeri/persoane inactive/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă) și colaborarea cu DGASPC în vederea identificării potențialilor beneficiari. Datele de contact ale expertului extern de la nivelul județului dvs. se regăsesc în lista anexată.

Atașat găsiți materiale utile pentru potențialii beneficiari ai proiectului, cât și celor care, prin informarea și îndrumarea lor le acordă un sprijin (Spotul de promovare al proiectului; Model Adresă informare/diseminare proiect către actorii locali;  Fișă proiect;  Listă experți externi la nivel județean;  Pliant cu pașii necesari pentru obținerea tehnologiei asistiv), înaintate de ANDPDCA instituției noastre.

 

                                                                                         Clip video - Tehnologia asistiva (vezi video)

 

 

Documente
Politica de Cookie