COMUNICAT DE PRESĂ: S-a finalizat programul de formare profesională nivel II “Cofetar”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, în calitate de partener 1, alături de Direcția de Asistență Socială și Medicală, din cadrul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar și Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj, partener 2, anunță finalizarea programului de formare profesională de nivel II “Cofetar”.

Cursul parte din activitatea A.4.2 Furnizarea de servicii de formare/ reconversie profesională s-a desfășurat în perioada 20.02.2023-27.02.2023 în cadrul proiectului cod SMIS 2014: 135172 “Suntem alături de TINE (ri)!”. Cursurile s-au desfășurat la Colegiul Economic“Gheorghe Dragoș“ din Mun.     Satu Mare, iar stagiul de practică s-a desfășurat la Cofetăria Micu în Satu Mare.

 

În această perioadă 14 copii/tineri care urmează să părăsească sau care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor, din serviciile sociale din subordinea D.G.A.S.P.C Satu Mare, au dobândit experiențe în domeniul cofetărie.

 

Proiectul se derulează în perioada 04.01.2021-31.12.2023 și își propune dezvoltarea unor pachete de servicii integrate la nivelul comunităţii pentru 52 copii şi/sau tineri din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, care urmează să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor şi/sau care au părăsit sistemul instituţionalizat de protecţie a copiilor, în vederea asigurării tranziţiei de la sistemul instituţionalizat la servicii la nivelul comunităţii.

 

În urma susținerii examenului de absolvire organizat de Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj (CRFPA Cluj) la data de 27.06.2023, toți cei 14 participanți la programul de pregătire profesională au fost declarați absolvenți, respectiv, persoane calificate în meseria de ”Cofetar”.

 

Proiectul “Suntem alături de TINE (ri)!”este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1  „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială- Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9.iv - Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general Obiective specifice 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității şi 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă.

 

Valoarea finanțării acordate este de 4.225.294,03 lei, din care 4.140.788,71 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă (98%), iar contribuția proprie a structurii parteneriale este de 84.505,32 lei .

 

Locația de implementare a proiectului: muncipiul Cluj-Napoca și județul Satu Mare;

Sediu proiect beneficiar/lider de parteneriat: Strada Venus, f.n. municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj

Sediu proiect partener 1: Strada Corvinilor, nr. 18, municipiul Satu-Mare, județul Satu Mare;

Sediu proiect partener 2: Strada Fabricii de Zahăr, nr. 51, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

 

 

                     Coordonator activități                                                            Asistent coordonator

                        Șuteu Mihaela                                                                             Dragoș Mariana

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documente
Politica de Cookie