×
Venus - Împreună pentru o viață în siguranță!
Descriere Proiect

VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!


Proiectul   VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță! este inițiat de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, iar DGASPC Satu Mare este unul dintre partenerii proiectului. Finanțarea acestui proiect este asigurată prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4, care vizează crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, destinate victimelor violenței domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III).

Proiectul are ca Obiectiv general – îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel national. Pentru atingerea acestui obiectiv, prin intermediul acestui proiect, va fi creată și dezvoltată o rețea națională de locuințe protejate, grupuri de suport și de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. De asemenea, prin intermediul proiectului sunt derulate și campanii privind prevenirea și combaterea violenței în familie.
Prin intermediul DGASPC Satu Mare, ca partener al proiectului, a fost creată o locuință   protejată,   la   nivelul   județului   Satu   Mare,   precum   și   servicii   integrate complementare de grup suport și un cabinet de consiliere vocațională.
 
Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.
Astfel, prin serviciile furnizate victimele vor putea beneficia de suport instituțional în vederea relocării în cadrul rețelei naționale, în funcție de oportunitățile de formare și/sau reconversie profesională identificate prin programul național de protecția victimelor violenței domestice.
În vederea implementării activităților asumate prin Acordul de parteneriat, DGASPC Satu Mare are alocat un buget în valoare de 1.137.174,76 lei, contribuția proprie fiind în valoare de 22.743,50 lei.
Valoarea totală a proiectului este de 51.080.375,72 lei.


Activitățile din cadrul proiectului:

Activitatea 1 : Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă a victimelor violenței domestice.
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă.
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice.
Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională.
Activitatea 5: Derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei în familie.
Activitatea 6: Informarea și publicitatea proiectului

Activitatea 7: Managementul proiectului


Perioada  de  implementare  a  proiectului  este  de  48  de  luni  (04.03.2019-04.03.2023), iar la finalul celor 48 de luni de implementare, DGASPC Satu Mare va prelua Locuința Protejată și va asigura sustenabilitatea pe o perioadă de 36 de luni.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected] sau la tel. 0261-768830.


Coordonator proiect: Katocz Zsuzsanna Marilena
 

Documente
Politica de Cookie