Conferința de lansare proiect- Modernizarea și dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorii (de tip ambulatoriu) ”Sfântul Spiridon“

          Conferința de lansare a proiectului “Modernizarea si dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatoriu) ”Sfântul Spiridon", a avut loc în data de 27 iunie 2023. Proiectul, în valoare de 710.306,60 lei, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 13 - Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 - Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități Apel necompetitiv, runda 1. 

         Scopul proiectului este de a creşte şansele de recuperare şi integrare a persoanelor adulte cu dizabilități din județul Satu Mare, în vederea îmbunătăţirii abilităţilor şi capacității acestora de a participa activ pe piaţa forţei de muncă şi la viaţa socială, facilitând astfel menținerea familiei și prevenirea instituționalizării prin modernizarea și dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de (tip ambulatoriu) ”Sfântul Spiridon”, situat în localitatea Satu Mare, str.Aurora nr.1-3 jud.Satu Mare.

Centrul a fost înființat în anul 2006, iar de la data dării în folosință nu a beneficiat de investiții majore, în afara unor reparații obligatorii.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate.

Obiectiv specific 1: Modernizarea și dotarea unui serviciu social de tip centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu cu o capacitate de 10 locuri în Satu Mare în vederea prevenirii instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din județul Satu Mare aflate în grija familiilor cât și din Centrele Rezidențiale din cadrul DGASPC Satu Mare.

Obiectiv specific 2: Acordarea de sprijin și asistență de specialitate persoanelor adulte cu dizabilități de pe raza județului Satu Mare atât din familie cât și din Centrele Rezidențiale din cadrul DGASPC Satu Mare. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin oferirea de servicii sociale fiecărui beneficiar, adaptate conform unui plan individualizat de intervenție.

De noile servicii vor beneficia persoanele adulte cu dizabilități de pe raza județului Satu Mare, atât din familii, cât și din centrele rezidențiale din cadrul DGASPC Satu Mare.

 
Politica de Cookie