Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare
ADRESA: Satu Mare, str. George Călinescu, nr. 1
E-mail: [email protected]

 

Misiunea Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap (CRCH) este prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recuperare, abilitare/ reabilitare, recreere- socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare, pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap, are ca scop asigurarea recuperării medicale și sociale complexe a copilului cu handicap de pe raza județului Satu Mare, care, provine fie din familie, fie este instituționalizat sau în plasament la AMP.

 

 Obiectivele principale ale Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap sunt următoarele :

  1. asigurarea unui climat favorabil recuperării medicale și sociale a copilului cu handicap;
  2. abilitarea/ reabilitarea bio-psiho-socială a copilului cu handicap, de la stadiul de boală stabilizată până la recuperare;
  3. educarea şi formarea pentru viaţa socială, autonomă şi responsabilă a copilului;
  4. prevenirea instituţionalizării şi abandonului prin consiliere parentală.

 

 

Documente
Politica de Cookie