Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Ana” Carei
ADRESA: Carei, str. Tireamului, nr. 14
E-mail: [email protected]

Misiunea principală a serviciului este de a veni în ajutorul oamenilor cu handicap separaţi temporar sau definitiv de apartinatorii lor, oferindu-le un cadru cât mai aproape de cel familial. Sunt asigurate toate condiţiile unei vieţi decente şi normale (cazare, hrană, îmbrăcăminte, educaţie, afecţiune) în vederea reintegrării în familia naturală (acolo unde este cazul), în familia lărgită, sau în vederea reintegrării lor în societate.

 

Viziunea: dezvoltarea unui sistem funcțional de servicii și beneficii sociale, care să sprijine persoanele vulnerabile în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială a acestora, respectiv creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale.

 

Obiectivul principal  al CIA ”Sf Ana”  îl constituie aplicarea politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale a persoanelor adulte cu dizabilități  şi de a acorda sprijin şi asistenţă în vederea reintegrării acestora în familie şi societate.

 • Să asigure beneficiarilor găzduire de tip rezidențial care cuprinde un ansamblu de activități realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea menținerii/dezvoltării potențialului personal, să confere un program individualizat de protecție conform standardelor minime de calitate;
 • Beneficiarii trăiesc într-un mediu sigur, accesibil, funcțional, confortabil.
 • Să asigure beneficiarilor servicii sociale specializate de recuperare și reabilitare, îngrijire și tratament medical, în concordanță cu nevoile generale şi speciale de viață şi îngrijire ale acestora;
 • Să asigure beneficiarilor sprijin adecvat, pentru a duce un trai pe cât posibil independent, în baza cerințelor individuale;
 • Activitățile de sprijin pentru viata independentă constau în:
  Monitorizare - supravegherea condițiilor de viata ale beneficiarilor;
  - Consiliere - informarea şi îndrumarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilitatile comunitatii (sănătate, muncă, activități recreative, etc.);
  - Informarea privind drepturile şi facilitățile persoanelor cu handicap conform legislației în vigoare;
  - Dezvoltarea abilităților de trai independent;
  - Mediere - optimizarea relațiilor sociale ale beneficiarilor în cadrul centrului şi în comunitate;
  - Intervenție în caz de urgență - sprijin pentru rezolvarea unor situații de criză ale beneficiarilor (accidente, conflicte, boala, etc.);
 • Beneficiarii să fie sprijiniți să-și organizeze și să desfasoare activitățile zilnice în cadrul centrului;
 • Beneficiarii să fie sprijiniți să-și gestioneze problemele de sănătate;
 • Beneficiarii să fie sprijiniți să-și desfăsoare activitățile ocupaționale;
 • Beneficiarii să fie sprijiniți să desfășoare activități de timp liber conform potențialului şi preferințelor proprii;
 • Beneficiarii să participe conform cerințelor şi abilităților proprii la viața comunității de apartenență;
 • Beneficiarii să fie tratați cu respect de către personal.
Documente
Politica de Cookie