Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilități „Andrea” din localitatea Carei
ADRESA: Carei, str. Odobescu, nr.30
E-mail: [email protected]

Viziunea Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilități „Andrea” Carei este aceea a unei societăți în care toți copiii și tinerii pot crește încurajați de dragoste și demnitate într-un mediu sigur, o societate în care, să își poată atinge potențialul de care sunt capabili prin educație și formare, să fie acceptați în comunitate și să iasă din cercul sărăciei și al marginalizării.

 

Misiunea Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilități „Andrea” Carei este asigurarea unui mediu familial în care copilul/tânărul primește pe o perioada determinata: protecție, găzduire, educație, îngrijire, suport afectiv, consiliere, pentru dezvoltarea armonioasa, în vederea integrări în familie și comunitate.

 

Obiectivele care stau la baza activității caselor de tip familial:

 • respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • egalitatea șanselor și nediscriminarea;
 • responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;
 • primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;
 • descentralizarea serviciilor de protecție a copilului, intervenția multisectoriala și parteneriatul dintre instituțiile publice și organismele private autorizate;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare copil;
 • respectarea demnității copilului;
 • ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de gradul sau de maturitate;
 • asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului, ținând cont de originea sa etnica, religioasa, culturala și lingvistica, în cazul luării unei masuri de protecție;
 • celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
 • asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului.
Documente
Politica de Cookie