Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati

 Prin acest buletin informativ, DGASPC Satu Mare doreste sa întinda o mâna de ajutor persoanelor cu dizabilitati din judetul Satu Mare, care, cu acest sprijin se vor putea integra/reintegra mai usor în câmpul muncii.

            Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), în parteneriat cu Agentia Nationalt pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), implementeaza proiectul "Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati", Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinantat în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.1. Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie.

Voucherele oferite, în valoare de 23.000 de lei, adica peste 4.700 de euro, vor putea fi utilizate pentru achizitionarea a doua tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, care sa-i ajute pe beneficiari sa se integreze în câmpul muncii. 

În conformitate cu Ordinul Ministerului Muncii nr. 1.263/2019, de aceste vouchere pot beneficia persoanele care:

au o dizabilitate atestata prin certificatul de încadrare în grad de handicap

nu au un loc de munca si sunt în cautarea unuia;

au vârsta de munca (cuprinsa între 18 si 65 ani).

Pentru a putea beneficia de aceste vouchere, persoana cu dizabilitati trebuie sa se prezinte la Agentia Judeteant pentru Ocuparea Fortei de Munct (AJOFM) de care apartine, cu urmatoarele documente:

  1. actul de identitate,
  2. adeverinta medicala
  3. ultimul document de studii.

Apoi, dupa înregistrarea la AJOFM, va depune la DGASPC urmatoarele acte:

  1. cererea pentru acordarea voucherului;
  2. certificatul de încadrare în grad de handicap si anexa acestuia (în copie);
  3. recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
  4. acordul privind participarea la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca asigurate de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, însotit de planul individual (în copie);
  5. angajamentul ca nu înstraineaza produsul asistiv.

DGASPC transmite cererile catre Autoritatea Nationalt pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), care emite voucherele nominale tiparite, iar persoanele cu dizabilitati – titulari ai voucherului, vor fi anuntate s se prezinte la DGASPC pentru ridicarea acestora

Dupa ce obtine voucherul, persoana cu dizabilitati se adreseaza unui furnizor de tehnologie asistiva ai primeste produsul ce trebuie ss se afle pe lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive de acces prioritare pentru angajare.

Lista furnizorilor se gaseste în Ordinul comun al Ministerului Muncii, Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 721/481/310/2019.

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: secretariat@dgaspcsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati