Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, +40 261 735140

Anunț Nr. 29888/18.10.2019 - personal auxiliar - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de natură contractuală.

 

Anunț Nr. 29885/18.10.2019 - medici - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de natură contractuală.

 

Anunț Nr. 29886/18.10.2019 - personal specialitate - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de natură contractuală.

 

Anunț Nr. 29887/18.10.2019 - personal de ingrijire - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de natură contractuală.

 

Tabel nominal, cu rezultatele finale obținute de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul DGASPC Satu Mare, conform Anunțului nr. 17113/28.06.2019.

 

Tabel nominal, cu rezultatele obținute în urma probei interviu de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul DGASPC Satu Mare, conform Anunțului nr. 17113/28.06.2019.

 

Tabel nominal, cu rezultatele obținute în urma probei scrise de catre candidatilor inscrisi la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul DGASPC Satu Mare, conform Anunțului nr. 17113/28.06.2019.

 

Rezultatul final, al examenului de promovare în grad profesional superior celui detinut de catre functionarii publici, conform anuntului nr. 16235/20.06.2019.

 

Rezultatul probei interviu, a examenului de promovare în grad profesional superior celui detinut de catre functionarii publici, conform anuntului nr. 16235/20.06.2019.

 

Tabel nominal, cu rezultatele obținute în urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul DGASPC Satu Mare, conform Anunțului nr. 17113/28.06.2019.

 

Informare - in atentia candidatilor la examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut de catre functionarii publici din cadrul DGASPC Satu Mare.

 

Rezultatul probei scrise, a examenului de promovare în grad profesional superior celui detinut de catre functionarii publici, conform anuntului nr. 16235/20.06.2019.

 

Anunț 19265/17.07.2019, - Candidații admiși conform rezultatelor finale la CONCURSUL DE RECRUTARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL cu proba scrisă în data de 08.07.2019

 

Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute, de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante conform Anuntului nr 15878/14.06.2019.

 

Tabel nominal cu rezultatele obtinute in urma probei interviu, desfasurate in data de 12.07.2019, cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 15878/14.06.2019.

 

Comunicare in urma solutionarii contestației privind rezultatul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea  posturilor de natura contractuala vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anuntului nr. 15878/14.06.2019.

 

Rezultatele obținute în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la  examenului pentru promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 16235 / 20.06.2019.

 

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute in urma probei scrise, de către candidaţii înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 15878/14.06.2019.

 

Tabel Nominal privind rezultatul contestației obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală, vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare, conform anuntului nr. 17113/28.06.2019.

 

Rezultate obținute în urma selecției dosarelor de înscriere, de către candidații înscriși la concursul în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunțului nr. 17113/28.06.2019, care va avea proba scrisă în data de 08.07.2019

 

Anunț Nr. 17113/ 28.06.2019 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante, perioada nedeterminata.

 

Anunț Nr. 16235 / 20.06.2019 - privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional superior celui deținut de functionarii publici de execuție  din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare.

 

Rezultate finale obţinute în urma susținerii  examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut conform anuntului nr. 14206 / 30.05.2019. Rezultate finala proba scrisa protectia copilului si Rezultate finale proba scrisa asistenta sociala.

 

Rezultate obţinute în urma susținerii probei scrise, a examenului de promovare în grad profesional imediat superioar celui detinut conform anuntului nr. 14206 / 30.05.2019. Rezultate proba scrisa protectia copilului si Rezultate proba scrisa asistenta sociala.

 

Anunț Nr. 15878 / 14.06.2019 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante de natură contractuală.

 

Rezultatele obținute în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la  examenului pentru promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalui contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 14206 / 30.05.2019 și care va avea proba scrisă în data de 13.06.2019 Dosare protectia copilului si Dosare asistenta sociala.

 

Anunț Nr. 14206 / 30.05.2019 - privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare.

 

Anunț Nr. 6618 / 08.03.2019 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante de natura contractuala.

 

Rezultate finale obţinute în urma susținerii  examenului de promovare în grad profesional imediat superioar celui detinut conform anuntului nr. 13110/16.05.2018

 

Rezultate obţinute în urma susținerii probei interviu, a examenului de promovare în grad profesional imediat superioar celui detinut conform anuntului nr. 13110/16.05.2018

 

Rezultate obţinute în urma susținerii probei scrise, a examenului de promovare în grad profesional imediat superioar celui detinut conform anuntului nr. 13110/16.05.2018

 

Rezultatele obținute în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la  examenului pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 15311 / 08.06.2018, și care va avea proba scrisă în data de 18.06.2018.

 

Anunt 15104/07.06.2018, - ridicare Dosar medical in vederea efectuarii examenului medical la angajare.

 

TABEL NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 11286/03.05.2018.

 

Comunicare in urma solutionarii contestației privind rezultatul obtinut la proba interviu pentru ocuparea  posturilor de natura contractuala din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anuntului nr. 11286/03.05.2018

 

Tabel nominal privind rezultatele obtinute in urma probei interviu, desfasurate in data de 31.05.2018, cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 11286/03.05.2018.

Comunicare in urma solutionarii contestației privind rezultatul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea  posturilor de natura contractuala din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anuntului nr. 11286/03.05.2018

 

Anunt proba interviu pentru in vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 11286/03.05.2018.

 

Tabel Nominal privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise, de către candidaţii înscriși la concursul din data de 25.05.2018 în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 11286/03.05.2018.

 

Rezultate obținute în urma selecției dosarelor de înscriere, de către candidații înscriși la concursul în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunțului nr. 11286/03.05.2018, care va avea proba scrisă în data de 25.05.2018

 

Anunț Nr. 13110 / 16.05.2018 - privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional superior celui deținut de functionarii publici de execuție  din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare.

 

Anunț Nr. 11286 / 03.05.2018 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante de natura contractuala.

 

Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare, conform Anuntului nr 6508/09.03.2018.
 
Comunicare in urma solutionarii contestației privind rezultatul obtinut la proba interviu, pentru ocuparea unei functii publice de executie, vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare.
 
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la proba interviu cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 6508/09.03.2018.
 
Comunicare in urma solutionarii contestației privind rezultatul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea unei functii publice de executie, vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare.
 
TABEL NOMINAL privind rezultatele obținute în urma probei scrise la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 6508/09.03.2018.
 

TABEL NOMINAL privind rezultatele obținute în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare, privind ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 6508/09.03.2018

TABEL NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 5086/23.02.2018

 

TABEL NOMINAL privind rezultatele  obţinute in urma probei interviu de către candidaţii înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr 5086/23.02.2018

 

Tabel Nominal privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise, de către candidaţii înscriși la concursul din data de 20.03.2018 în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 5086/23.02.2018.

 

Rezultate obținute în urma selecției dosarelor de înscriere, de către candidații înscriși la concursul în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunțului nr. 5086/23.02.2018, care va avea proba scrisă în data de 20.03.2018

 

Fise de post concurs funcții publice de execuție vacante, perioada nedeterminată, publicat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare, în data de 09.03.2018.

 

Anunț Nr. 6508 / 09.03.2018 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante, perioada nedeterminata.

 

Anunț Nr. 5086 / 23.02.2018 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante de natura contractuala.

 
 
Tabel nominal cu rezultatele finale obtinute de catre candidatii inscrisi la concursul de recrutare privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare, conform Anuntului nr 36361/21.12.2017.
 
 
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la proba interviu cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 36361/21.12.2017.
 
 
Comunicare in urma solutionarii contestației privind rezultatul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea unei functii publice de executie, vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare.
 
 
TABEL NOMINAL privind rezultatele obținute în urma probei scrise la concursul de recrutare, privind ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 36361/21.12.2017.
 
 
TABEL NOMINAL privind rezultatele obținute în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare, privind ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 36361/21.12.2017.
 
 
Anunț Nr. 634 / 10.01.2018 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatorului post de natura contractuala, perioada nedeterminată.
 
 
Fise de post concurs funcții publice de execuție vacante, perioada nedeterminată, publicat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare, în data de 21.12.2017.
 
 
TABEL NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 33024/17.11.2017.
 
 
Anunț Nr. 36551 / 22.12.2017 - ERATĂ - la concursul de recrutare a funcționarilor publici, publicat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare, în data de 21.12.2017.
 
 
Tabel nominal cu rezultatele obtinute la proba interviu cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 33024/17.11.2017
 
 
Anunț Nr. 36361 / 21.12.2017 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, perioada nedeterminată.
 
 
Tabel Nominal privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise, de către candidaţii înscriși la concursul din data de 15.12.2017 în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 33024/17.11.2017.
 
 
Tabel Nominal privind rezultatul contestației obținut la selecția dosarelor în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală, vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare.
 
 
Anunț Nr. 34837 / 07.12.2017 - privind organizare proba scrisa la concursul de recrutare personal contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare și care va avea proba scrisă în data de 15.12.2017 ora 12.00.
 
 
Rezultate obținute în urma selecției dosarelor de înscriere, de către candidații înscriși la concursul în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunțului nr. 33024/17.11.2017, care va avea proba scrisă în data de 15.12.2017
 
 
Rezultatul final al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 34311/04.12.2017
 
 
Rezultate obţinute în urma susținerii probei scrise, a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 34050/29.11.2017
 
 
Anunț Nr. 33764 / 27.11.2017 - privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare și care va avea proba scrisă în data de 28.11.2017 ora 14.00.
 
 
Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunţului nr.30005/20.10.2017.
 
 
Rezultate obţinute în urma susținerii probei interviu, promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunţului nr.30005/20.10.2017.
 
 
Rezultatele obținute în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la  examenului pentru promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalui contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 32514 / 14.11.2017, și care va avea proba scrisă în data de 28.11.2017
 
 
Anunt nr. 33307/21.11.2017 - proba interviului stabilita pentru data de 21.11.2017, începând cu ora 13.00.
 
 
Rezultate obţinute în urma susținerii probei scrise, promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunţului nr.33289/20.11.2017.
 
 
Anunț Nr. 33024 / 17.11.2017 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare organizează concurs în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante.
 
 
Anunț Nr. 32514 / 14.11.2017 - privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare.

 

Anunt nr. 32455/13.11.2017 -  proba scrisa stabilita pentru data de 20.11.2017 ora 10.00 se amână  pentru ora 12.00

 

Rezultatele obținute în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la  examenului pentru promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 30005 / 20.10.2017, și care va avea proba scrisă în data de 20.11.2017.

 

Anunț Nr. 30005 / 20.10.2017 - privind organizarea examenului pentru promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului a judeţului Satu Mare.

 

Tabel Nominal cu rezultatele finale la concursul de recrutare privind ocuparea functiilor publice conform Anuntului nr. 14039/22.05.2017

 

Tabel nominal cu rezultatele obtinute la proba interviu cu privire la concursul de recrutare conform Anuntului nr 14039/22.05.2017

 

Comunicare in urma solutionarii contestatiei privind rezultatul obtinut la proba scrisa, pentru ocuparea unei functii publice de executie, vacante din cadrul DGASPC Satu Mare

 

Anunt nr. 17316/23.06.2017 -  proba interviu  stabilit la data de 26.06.2017 ora 1300 se amână  pentru ziua de marți 27.06.2017 ora 1400 

 

TABEL NOMINAL, cu rezultatele obținute în urma probei scrise a candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare, privind ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 14039/22.05.2017

 

TABEL NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 14037/22.05.2017

 

TABEL NOMINAL privind rezultatele obţinute în urma probei interviu, de către candidaţii înscriși la concursul în vederea ocupării a unor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr.14037/22.05.2017

 

Rezultate obţinute în urma susținerii probei scrise, de către candidaţii înscriși la concursul în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr.14037/22.05.2017.

 

Rezultatele obținute în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare, privind ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, conform Anunțului nr. 14039/22.05.2017

 

Rezultate obtinute in urma selectiei dosarelor de inscriere, de catre candidatii inscrisi la concursul in vederea ocuparii urmatoarelor posturi de natura contractuala vacante conform Anuntului nr. 14037/22.05.2017, care va avea proba scrisa in data de 15.06.2017

 

Anunt nr. 14037 din data de 22.05.2017 - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare organizeaza concurs in vederea ocuparii unor posturi de natura contractuala vacanta.  

 

Anunt nr. 14039 din data de 22.05.2017 - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, perioada nedeterminata.

Tabel Nominal

 privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise, de către candidaţii înscriși la concursul din data de 15.12.2017 în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 33024/17.11.2017.

Tabel Nominal privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise, de către candidaţii înscriși la concursul din data de 15.12.2017 în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 33024/17.11.2017.Tabel Nominal privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise, de către candidaţii înscriși la concursul din data de 15.12.2017 în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 33024/17.11.2017.Tabel Nominal privind rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise, de către candidaţii înscriși la concursul din data de 15.12.2017 în vederea ocupării următoarelor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr. 33024/17.11.2017.

TABEL NOMINAL

 privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr

TABEL NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante conform Anunţului nr

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: djpc@cjsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, +40 261 735140