Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati

Hot 9 privind aprob preluarii CIAS SM si Carei in subordinea CJ

Hot 10 privind aprob organigramei statelor de functii si ROF 

Hot 18 privind cofinantarea de la bugetul propriu a executiei 

Hot 29 privind stab indemniz de sedinta a membrilor CPC si CEPH

Hot 30 privind aprob rezult inventarierii patrim DGASPC 

Hot 31 privind modif anexei 1 la HCJSM nr 177 din 2005

Hot 32 privind reorganizarea CIAS SM si Carei

Hot 33 privind modif si complet HCJSM nr 10 din 2006

Hot 47 privind aprob incetarii contr de concesiune

Hot 52 privind infiintarea Centrului de recuperare de zi 

Hot 53 pt modif si complet HCJSM nr 10 din 2006

Hot 54 pt modif si complet HCJSM nr 155 din 2004

Hot 55 privind aprob acceptarii donatie CJSM prin DGASPC 

Hot 59 privind aprob contului anual de executie al bugetului

Hot 77 privind prelung termenului darii in folosinta gratuita

Hot 88 pt aprobarea Studiului de Fezabilitate

Hot 110 pt modif anexei nr 1 la HCJSM nr 177 din 2005

Hot 120 privind darea in administrare a unui imobil din domeniu

Hot 121 privind darea in admin a unor imobile din domeniul public

Hot 122 pt modif si complet HCJSM nr 10 din 2006

Hot 163 privind aprob acceptarii de catre Jud SM

Hot 164 privind trecerea unui imobil din domeniul public

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: secretariat@dgaspcsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati