Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati
Hot 5 privind aprob bugetului de venituri si chelt al DGASPC pe
 
Hot 23 privind desemnarea unor consilieri judeteni pt a face pa
 
Hot 47 privind modif anexei 1 la HCJSM nr 100 din 2003 privind
 
Hot 50 privind aprob Planului judetean de restructurare a insti
 
Hot 51 privind aprob organigramei si statelor de functii ale DG
 
Hot 52 pt modif si complet anexelor 1 si 2 la HCJSM nr 186 din 
 
Hot 69 privind aprob contului anual de executie al bugetului DG
 
Hot 82 privind infiintarea unor case de tip familial in subord
 
Hot 83 privind aprob ocuparii prin concurs a unor posturi vacan
 
Hot 84 pr modif anexei nr 1 la HCJSM nr 155 din 2004 privind in
 
Hot 85 privind aprob ROF a Com Jud Antisaracie si Promov Incluz
 
Hot 98 privind infiintarea unor case de tip familial in subordi
 
Hot 99 privind incetarea activ CPCNS nr 8 Apa si CPC nr 14 Pomi
 
Hot 100 pt modif si complet HCJSM nr 51 din 2005 privind aprob
 
Hot 101 pt aprob ocuparii prin concurs a unor posturi vacante d
 
Hot 102 privind modif anexei 1 la HCJSM nr 52 din 2005 pt modif
 
Hot 107 privind aprob rezultatelor inventarierii patrim DGASPC 
 
Hot 122 pt modif si complet HCJSM nr 51 din 2005 privind aprob 
 
Hot 123 privind modif anexei nr 1 la HCJSM nr 155 din 2004 priv
 
Hot 156 privind acord unui spor la salariul de baza personalulu
 
Hot 165 privind rectificarea bugetului de venituri si chelt al 
 
Hot 177 privind infiintarea CEPHA SM

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: secretariat@dgaspcsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati