Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati
Hot 9 privind adoptarea Strategiei judetene pt prot spec si integrarea sociala a pers cu handicap
 
Hot 16 privind mandatarea Presed CJSM sa achizitioneze unele bunuri imobile in cadrul proiectelor de finant Phare RO SM 327 si 329 implem de DGPCAS
 
Hot 29 privind aprob rezultatelor inventarierii patrim DGPCAS pe anul 2003
 
Hot 34 cu privire la numirea dlui Marc Adrian in functia de dir gen al DGPCAS
 
Hot 43 aprob limite maxime de chelt afer dr la cazarmam acord copii si tineri ocrotiti mame protej in CM si copii incred dati in plasam la amp
 
Hot 44 privind modif si complet HCJSM nr 170 din 2003 pt aprob organigramei statului de functii si ROF ale DGPCAS
 
Hot 45 privind infiint Centrului de asist si prot a victimelor traficului de pers in subord DGPCAS
 
Hot 52 privind rectif buget de venituri si chelt al DGPCAS
 
Hot 62 privind aprob contului anual de executie al bugetului de venituri si chelt al DGPCAS
 
Hot 67 privind rectif bugetului de venituri si chelt al DGPCAS
 
Hot 71 privind darea in folosinta gratuita a unui imobil din domeniul public al jud SM aflat in admin DGPCAS Asoc Albert Schweitzer
 
Hot 77 privind infiint Complex de CTFCNS Speranta si Violeta in subord DGPCAS
 
Hot 78 privind modif si complet HCJSM nr 170 din 2003 pt aprob organigr statelor de functii si ROF ale DGPCAS
 
Hot 93 privind modif si complet CEPHA SM
 
Hot 110 privind aprob acceptarii de catre jud SM prin DGPCAS a unei donatii imobiliare oferite de Fund SERA Romania
 
Hot 117 privind modif si complet HCJSM nr 170 din 2003
 
Hot 118 privind infiintarea unei CTF in loc Berindan in subord DGPCAS
 
Hot 131 privind rectif buget de venituri si chelt al DGPCAS pe anul 2004
 
Hot 140 privind infiintarea CM Lorena in subord DGPCAS
 
Hot 141 privind infiintarea Centrului de zi Prichindel in subord DGPCAS
 
Hot 142 privind modif si complet HCJSM nr 170 din 2003
 
Hot 153 privind reorganizarea DGPCAS
 
Hot 154 privind infiint unor CTFCNS in mun Carei si in loc Noroieni in subord DGPCAS
 
Hot 155 privind infiintarea Comisiei pentru Protectia Copilului SM
 
Hot 156 privind modif si complet anexei 1 la HCJSM nr 45 din 2004 privind infiintarea Centrului de asist si prot a victimelor trafic de pers

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: secretariat@dgaspcsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati