Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati
Hot 11 privind aprob rezultatelor inventarierii patrim DJPC pe anul 2002 scoaterea din functiune a mijl fixe si declasarea sau casarea mijl mat
 
Hot 26 privind incetarea activ CPC 10 Odoreu
 
Hot 27 privind modif si complet HCJSM nr 50 din 2002 privind aprob struct organiz nr de personal statelor de functii si ROF ale DJPC
 
Hot 42 privind darea in admin a imob situat in SM str G Georgescu 30 Insp Jud de Prot Civ SM
 
Hot 44 privind infiintarea CTF Ana Maria si Felicia in subordinea DJPC
 
Hot 48 privind infiintarea DGPCAS
 
Hot 62 privind numirea Comisiei judetene de expertiza medicala a pers cu handicap
 
Hot 63 privind aprob contului anual de executie al bugetului de venituri si chelt al DJPC pe anul 2002
 
Hot 74 privind aprobarea ROF a Comis de expertiza medicala a pers cu handicap pt adulti
 
Hot 81 privind modif si complet HCJSM 48 din 2003 privind infiintarea DGPCAS
 
Hot 95 privind incetarea activ CPC 9 Livada
 
Hot 99 privind aprob rezult inventarierii patrim DGPCAS aferente CPC 10 Odoreu si scoaterea din functiune a mijl fixe si declas sau clasarea mijl mat
 
Hot 100 privind numirea Comisiei de Expertiza Medicala a Pers cu Handicap pt Adulti SM
 
Hot 118 privind rectif bugetului de venituri si chelt al DGPCAS pe anul 2003
 
Hot 119 privind incetarea activ CPC 1 SM
 
Hot 132 privind aprob rezultatelor inventarierii patrim DGPCAS aferente CPC 9 Livada si scoaterea din funct a mijl fixe si declas sau casarea mijl mat
 
Hot 133 privind infiintarea Complex de CTF pt copilul cu handicap sever Lucia si Laura in subord DGPCAS
 
Hot 134 privind aprob statelor de functii si a organigramei DGPCAS
 
Hot 152 privind prelungirea termenului darii in folosinta gratuita a unor bunuri din propr publica si privata a jud SM
 
Hot 168 cu privire la eliberarea din functia de dir gen al DGPCAS a dlui Voicu D Rusu
 
Hot 169 cu privire la delegarea exercitarii atrib dir gen al DGPCAS
 
Hot 170 privind prob organigr statelor de functii si ROF ale DGPCAS
 
Hot 172 privind modif si complet anexei 1 la HCJSM 214 din 2001 privind reorganizarea CPC
 
Hot 181 privind rectif bug de venituri si chelt al DGPCAS pe anul 2003
 
Hot 187 privind aprob bug de venituri si chelt al DGPCAS pe anul 2004
 
Hot 199 privind aprob bug de venituri si chelt al DGPCAS pe anul 2003

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: secretariat@dgaspcsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati