Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati
Hot 11 privind aprob bugetului de venituri si chelt al DJPC pe anul 2002
 
Hot 42 privind trecerea unor imob din propr publica a jud SM si admin DJPC in propr publica a unor UAT
 
Hot 48 privind modif si complet anexei 1 a Hot 214 din 2001 privind reorganiz CPC
 
Hot 49 privind reducerea parcului auto al DJPC
 
Hot 50 privind aprob struct organiz nr de personal statelor de functii si ROF ale DJPC
 
Hot 51 privind incetarea activitatii CPCNS 15 Carei
 
Hot 57 privind aprob concesionarii bunurilor propr publica si privata a jud SM precum si serv de prot a copil aferente sectiei 2 a CPC 1 SM
 
Hot 62 privind modif si complet HCJSM nr 50 din 2002
 
Hot 81 prvind aprob contului de incheiere a exercit bug pe anul 2001 pt bug venit si chelt al DJPC
 
Hot 89 privind modif si complet anexei la Hot 48 din 2002 privind reorganiz CPC
 
Hot 100 privind modif bugetului propriu de venituri si chelt al jud SM pe anul 2002
 
Hot 102 privind mandatarea Presed CJSM sa achizit unele bunuri imobile situate in MunSM in cadrul proiect de finant Phare RO 9905.02 SM 138 A
 
Hot 129 privind adoptarea Strategiei jud SM in domeniul prot copil pe perioada 2002 2004
 
Hot 130 privind modif si complet HCJSM 50 din 2002 privind aprob struct organizatorice, nr de personal, statelor de functii si ROF ale DJPC
 
Hot 131 privind incetarea activ CPC 13 Petresti
 
Hot 165 privind adoptarea Regulam privind masurile de garantare a respectarii dr la imagine si intimitate al copil aflat in plasament sau incredintare
 
Hot 166 privind darea in folosinta gratuita a unor bunuri din propr publica si privata a jud SM pt FRCCF
 
Hot 171 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al DJPC pe anul 2005
 
Hot 172 privind modif si complet HCJSM 50 din 2002 privind aprob struct organizatorice, nr de personal, statelot de functii si ROF ale DJPC
 
Hot 186 privind constit Comisiei Judetene Antisaracie si Promovarea Incluziunii Sociale

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: secretariat@dgaspcsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati