Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati
Hot 40 privind modif si complet HCJSM 112 din 2000
 
Hot 77 privind stab costului anual pt fiecare copil aflat in dificultate, a celui cu hand precum si a pers majore care beenfic de prot in cond legii
 
Hot 78 privind aprob ROF a CPC
 
Hot 79 privind aprob ROF ale CPCNS din cadrul DJPC
 
Hot 80 privind aprob ROF a Centrului de primire a copilului in regim de rugenta
 
Hot 81 privind reorganiz sectiei 2 a CPC 1 SM din cadrul DJPC in module de tip familial
 
Hot 85 privind aprob struct organiz, nr de personal, statului de functii, fiselor de eval a posturilor si ROF a DJPC
 
Hot 101 privind aprob bugetului de venituri si chelt a DJPC pe anul 2001
 
Hot 129 privind modif si complet Hot 105 din 2000 privind componenta CPC
 
Hot 130 privind incetarea activ CPC 2 SM
 
Hot 131 privind reorganiz CPCNS 6 SM in CPC de tip familial pt copiii hipoacuzici
 
Hot 132 privind incet activ CPCNS 17 Nisipeni
 
Hot 133 privind modif si complet structurii organizatorice si a nr de personal a DJPC aprob prin HCJSM 85 din 2001
 
Hot 134 privind restructurarea CPC 1 SM
 
Hot 136 privind bugetului de venituri si chelt a DJPC pe anul 2001
 
Hot 142 cu privire la numirea dl Voicu Rusu in functia de dir gen la DJPC
 
Hot 151 privind aprob protocoalelor de predare preluare a terenurilor si cladirilor in care isi desfas activ instit de invat spec de stat
 
Hot 187 privind rectific bugetului de venituri si chelt a DJPC pe anul 2001
 
Hot 205 privind aprob in principiu a atribuirii in admin a unui imobil din patrim public al jud SM catre Cons Local SM
 
Hot 206 privind aprob in principiu a atribuirii in folosinta gratuita pe termen limitat, a unui imob din patrim public al jud SM catre CAS
 
Hot 210 privind rectific bugetului de venituri si chelt a DJPC pe anul 2001
 
Hot 214 privind reorganiz CPC
 
Hot 215 privind infiint Centrului de ingrij si de recuperare de zi pt copiii cu nevoi spec Robert SM
 
Hot 216 privind aprob rezultatelor inventarierilor patrim CPC pe anul 2001

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: secretariat@dgaspcsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati