Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati

 In vederea solicitarii incadrarii in grad de handicap se va depune cererea tipizata, inso?it? de toate documentele mentionate in cerere si se vor transmite în format electronic pe adresa de e-mail: sec_adulti_sm@dgaspcsm.ro

 

1. Cerere TIP de evaluare complexa si acord prelucrare date cu caracter persoanl
 
 

Documentele depuse vor fi analizate in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii acestora, urmand a se comunica data la care va veti prezenta la evaluare.

Prezenta persoanei programate pentru evaluare este obligatorie ( str. Crisan nr.3) exceptand situatia in care persoana este netransportabila ( fapt mentionat in ancheta sociala si scrisoarea medicala tip de la medicul de familie)

La prezentare pentru evaluare, urmatoarele acte se vor prezenta in original:

- referatele medicale ( de la medici specialisti)

- examen psihologic  ( doar pentru afectiunile psihiatrice)

- ancheta sociala

- adeverinta de scolarizare

- dovada asupra venitului impozabil ( adeverinta de venit )

- adeverinta de la locul de munca

- scrisoare medicala tip de la medicul de familie

- cererea tipizata

- acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

 In vederea solicitarii incadrarii in grad de handicap se vor depune cererile tipizate, inso?ite de toate documentele necesare (de mai jos), în format electronic pe adresa de e-mail: sec_copii_sm@dgaspcsm.ro

Programarea activitatii de reinoire a certificatelor de incadrare intr-un grad de handicap copii, incepand cu data de 15.05.2020 - vezi aici

 

Documente pentru DOSAR SEC copiii:
 
 Opis  dosar copiii
 
1. Cerere
2. Fisa medicala sintetica
3. Fisa psihologica
4. Fisa psihopedagogica
5. Ancheta sociala si factori de mediu
6. Declaratie parinte
7. Acord prelucrarea datelor cu caracter personal

 

În urma complet?rii documenta?iei se transmite solicitantului data în care este programat pentru evaluarea efectiv?, iar la acea data se va prezenta copilul (exceptand situatia in care copilul este netransportabil, fapt mentionat in ancheta sociala si fisa medicala sintetica de la medicul de familie) ?i  reprezentantul legal cu documentele solicitate în original la sediul DGASPC Satu Mare, str.Cri?an, nr.3.

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: secretariat@dgaspcsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati