Comunicat post eveniment 19.11.2021

 

informari/img-20211123-wa0019.jpg

În perioada 26.05.2021-13.09.2021 s-au desfășurat/derulat activități privind furnizarea de servicii de formare/reconversie profesională în Municipiul Satu Mare, pentru un număr de 11 copii și tineri proveniți din sistemul de protecție specială și care beneficiază de măsura de protecție specială.

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European. Program Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, proiect SMIS 135172 „Suntem alături de TINE(ri)”, implementat de DASM Cluj-beneficiar în parteneriat cu DGASPC Satu Mare/P1 și CRFPA Cluj/P2.

Astfel 52 copii și/sau tineri vor beneficia în cadrul proiectului de cursurile de formare profesională autorizate susținute de către Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților.

 

 

 

Documente
Politica de Cookie