Centrul maternal „Lorena" din localitatea Satu Mare
ADRESA: Satu Mare, str. Gabriel Georgescu, nr. 16
E-mail: [email protected]

Centrul Maternal „Lorena” este un serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, de tip rezidenţial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale.

 

Centrul Maternal „Lorena” pentru îndeplinirea misiunii instituţionale asigură condiţii de viaţă, atât colective, cât şi individuale, care pot crea condiţii fiecărei femei şi copilului în sensul :

          - dezvoltării capacităţii femeii pentru asumarea rolului impus de statutul matern şi un comportament ce asigură o bună îngrijire a copilului şi grija faţă de nevoile permanente ale acestuia;

          - preocuparea faţă de sănătatea ei şi a copilului promovând alimentaţia naturală şi un comportament ce asigură o bună îngrijire a copilului şi grija faţă de nevoile permanente ale acestuia;

          - dezvoltarea reţelei de sprijin familiale şi sociale în vederea unei sigure integrări sociale a cuplului mamă-copil;

          - consolidarea capacităţii de răspuns la exigenţele sociale şi profesionale.

 

Obiective generale:

  • sprijinirea şi găzduirea femeii gravide în ultimul trimestru de sarcină şi a cuplului mamă-copil aflat în situaţia de risc, în vederea prevenirii abandonului;
  • întărirea relaţiei mamă-copil prin consiliere şi protejare în Centrul Maternal, până la diminuarea sau dispariţia factorilor de risc;
  • reintegrarea socială şi familială a mamei;
  • informare şi orientare;
  • pregătirea cuplului mamă-copil pentru viaţa independentă;
  • asistenţă medicală de specialitate pentru cuplurile mamă-copil;
  • integrare socio-profesională a beneficiarilor, in colaborare cu A.J.O.F.M. Satu Mare.
  • monitorizarea cazului după încetarea contractului de rezidenţă din cadrul centrului.

 

Documente
Politica de Cookie