Centrul de plasament al copilului „Floare de colț” din localitatea Halmeu
ADRESA: Halmeu, str. Eliberării, nr. 86
E-mail: [email protected]

Misiunea Centrului de Plasament ”Floare de Colț” Halmeu este de a asigura creșterea, îngrijirea, educația și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă a beneficiarilor aflați în plasament într-un ambient familial.

Viziunea centrului este promovarea și asigurarea bunăstării fiecărui beneficiar, respectând drepturile lor prin accesul la serviciile de protecție specială.

 

Pe lângă obiectivele generale care vizează educația intelectuală, educația fizică, educația igienico-sanitară, educația morală și civică, educația pentru muncă, estetică, orientarea școlară și profesională, obiectivele specifice sunt : ocrotirea copiilor și tinerilor într-un mediu familial, securizant conform standardelor minime obligatorii privind protecția copilului, consolidarea și reluarea relațiilor cu familia naturală și reintegrarea copilului în familia naturală sau lărgită, adaptarea și integrarea beneficiarilor la specificul vieții din centrul de plasament, eliberarea beneficiarilor de experiențele negative din viața lor anterioară înainte de plasamentul lor, terapia traumelor psihice, terapia și educarea afectivității, socializarea, pregătirea pentru integrarea socială, pregătirea pentru viața familială, pregătirea pentru autocunoaștere și autoeducație, educație pentru timpul liber, pregătirea pentru autoservire și activități gospodărești, sprijinirea și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, sprijinirea procesului instructiv-educativ de la școală, integrarea socio-profesională a tinerilor.

Documente
Politica de Cookie