Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități „O viață nouă” Satu Mare
ADRESA: Satu Mare, str. Gorunului, nr. 22
E-mail: [email protected]

          Misiunea Centrului de Îngrijire si Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “ O Viață Nouă “Satu Mare, este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități,aflate în dificultate socială și,care îndeplinesc criteriile de eligibilitate,servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare/reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională,socializare, petrecere a timpului liber,  în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu dizabilități, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate  și de a acorda sprijin și asistență, pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea acestora.

        Centrul nostru își propune să creeze în termeni armonioși o oază de relaxare, de grijă și de empatie pentru persoanele cu dizabilități asistate ,prin servicii de calitate siguranță și confort.

 

OBIECTIVE :

- Să asigure beneficiarilor, găzduire (cazare și masă) adecvată misiunii centrului si nevoilor individuale ale beneficiarilor;

- Să asigure beneficiarilor , servicii de asistență (ingrijire, recuperare, socializare, loisir etc.), în concordanță cu nevoile generale și speciale de viață și de îngrijire ale acestora;

- Să asigure beneficiarilor sprijin adecvat, pentru a duce un trai pe cât posibil independent, în baza nevoilor  individuale;

- Beneficiarii să fie sprijiniți să-și organizeze și să desfășoare activitățile zilnice în cadrul centrului;

- Beneficiarii să fie sprijiniți să  desfasoare activitati ocupationale;

- Beneficiarii să fie sprijiniți să  desfasoare activitati de timp liber conform potențialului si preferintelor proprii;

- Beneficiarii să participe conform cerintelor si abilitatilor proprii la viața comunității;

- Beneficiarii să fie tratați cu respect de către personal.

Documente
Politica de Cookie