Casa de tip familial „Teodora” din localitatea Noroieni
ADRESA: Lazuri, sat Noroieni, nr. 21,
E-mail: [email protected]

Obiectivele care stau la baza tuturor activităților întreprinse la CTF Teodora: 

 

 • Acordarea de servicii diversificate, planificate și stabilite în funcţie de nevoile individuale, în concordanţă cu evoluţia şi dezvoltarea personală a fiecărui copil;
 • Asigurarea unei alimentații corespunzătoare cantitativ, calitativ, variat și sănătos;
 • Asigurarea îngrijirii personale;
 • Asigurarea  de îmbrăcăminte si încălțăminte;
 • Asigurarea  banilor de buzunar;
 • Asigurarea recreerii și socializării;
 • Sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor evenimente festive;
 • Organizarea petrecerii timpului liber;
 • Păstrarea relațiilor cu familia;
 • Asigurarea deschiderii către comunitate;
 • Participarea la viața comunității;
 • Implicarea comunității;
 • Continuarea colabărării cu voluntarii SNAC de la Școala Gimnaziala Petofi Sandor din Lazuri;
 • Continuarea colaborarii cu elevii de la Colegiul Economic G. Dragoș Satu Mare;
 • Încheierea de noi parteneriate cu diferite instituții și asociații;
 • Monitorizarea stării de sănătate;
 • Promovarea unui stil de viața sănătos;
 • Asigurarea accesului la educație / școlarizare;
 • Monitorizarea situației școlare;
 • Acces  la activități extrascolare;
 • Formarea unui sistem de valori, educația civica, însușirea regulilor și normelor de comportare civilizata, folosirea mijloacelor de informare: mass- media, televizor, internet;
 • Pregătirea profesională;
 • Dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă;
 • Eliminarea/diminuarea comportamentelor agresive și autoagresive;
 • Asigurarea interventiei psihologice în vederea prevenirii și diminuării/eliminării dificultăților emoționale;
 • Asigurarea interventiei psihopedagogice;
 • Dezvoltarea exprimării verbale;
 • Corectarea deficiențelor de vorbire;
 • Educație juridică;
 • Educația estetică;
 • Îmbogățirea cunostințelor;
 • Educarea și dezvoltarea atenției;
 • Formarea și perfecționarea continua a personalului;
 • Îmbunătățirea condițiilor de locuit.

 

Documente
Politica de Cookie