Casa de tip familial „Speranţa” din localitatea Carei
ADRESA: Carei, str. Andrei Mureşanu, nr. 3
E-mail: [email protected]

Casa  de tip familial ,,Speranța” Carei are drept misiune asigurarea unui mediu familial în care copilul/tânărul  primește pe o perioadă determinată: protecție, găzduire, educație, îngrijire, suport afectiv, consiliere, pentru dezvoltare armonioasă,  în vederea integrării în familie și comunitate.

Viziunea: deschidere spre comunitate în care copiii/tinerii  să  fie trataţi cu  drepturi şi sanse egale, să fie sprijiniţi, valorizaţi, respectaţi pe principiul egalităţii  nediscriminatorii.

 

Obiective de dezvoltare instituțională:

 1. Diversificarea activităților cu beneficiarii din centru;
 2. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, pregătire pentru integrare socio-profesională;
 3. Dezvoltarea abilităților de  autocunoaștere și autoeducație;
 4. Dezvoltarea abilităților educaționale pentru timp liber;
 5. Dezvoltarea abilităților manuale necesare formării deprinderilor de autoservire și activitate gospodarească;
 6. Formarea deprinderilor sociale normale şi a activităţiilor fizice în funcţie de plăcerile şi afinitaţile fiecărui copil;
 7. Pregătirea copiilor pentru adaptarea la viaţa şcolară prin activităţi de învăţare şi cunoaştere;
 8. Acțiuni de prevenire a marginalizării sociale a copiilor/ tinerilor  prin participarea la actiunile și evenimentele din comunitate;
 9. Recuperare/reabilitare, îmbunătățirea stării de sănătate;
 10. Parteneriate SNAC cu școli, licee și ONG-uri din localitate;
 11. Dezvoltarea relatiei copil-comunitate;
 12. Reintegrare în familia naturală;
 13. Dezvoltarea și perfecționarea relațiilor de comunicare între angajați și beneficiari;
 14. Formare profesională continuă pentru angajați, în vederea atingeri standardelor de calitate privind serviciile oferite beneficiarilor;
 15. Îmbunătățirea condițiilor de locuit;
Documente
Politica de Cookie