Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilități „Violeta” din localitatea Carei
ADRESA: Carei, str. Cimitirului, nr. 6
E-mail: [email protected]

Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilități „Violeta” Carei are drept misiune asigurarea unui mediu familial în care copilul/tânărul cu dizabilități primește pe o perioadă determinată : protecție, găzduire, educație, îngrijire, suport afectiv, consiliere, pentru dezvoltare armonioasă,  în vederea integrării în familie și comunitate.

Viziune: deschidere spre comunitate în care copiii/tinerii cu dizabilități să fie tratați cu  drepturi și șanse egale, să fie sprijiniți,  valorizați, respectați pe principiul egalității nediscriminatorii.

 

Obiective de dezvoltare instituțională:

 

 1. Diversificarea activităților cu beneficiarii din centru;
 2. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă,pregătire pentru integrare socio-profesională;
 3. Dezvoltarea abilităților de autocunoastere si autoeducatie;
 4. Dezvoltarea abilitătilor educationale pentru timp liber;
 5. Dezvoltarea abilităţilor manuale necesare formării deprinderilor de autoservire şi activitate gospodarească;
 6. Formarea deprinderilor sociale normale şi a activitaţiilor fizice in funcţie de placerile şi afinitaţile fiecarui copil;
 7. Pregatirea copiilor pentru adaptarea la viaţa şcolara prin activitaţi de invaţare şi cunoaştere;
 8. Actiuni de prevenire a marginalizarii sociale a copiilor/ tinerilor cu dizabilitati prin participarea la actiunile si evenimentele din comunitate;
 9. Recuperare / reabilitare, imbunatatirea starii de sanatate;
 10. Parteneriate SNAC cu scoli, licee și ONG-uri din localitate;
 11. Dezvoltarea relației copil-comunitate;
 12. Reintegrare în familia naturală;
 13. Dezvoltarea și perfecționarea relatiilor de comunicare între angajați și beneficiari;
 14. Formare profesională continuă pentru angajați, în vederea atingeri standardelor de calitate privind serviciile oferite beneficiarilor;
 15. Îmbunătățirea condițiilor de locuit.
Documente
Politica de Cookie