Casa de tip familial „Felicia” din localitatea Satu Mare
ADRESA: Satu Mare, str. Gavril Lazăr, nr. 23
E-mail: [email protected]

 

Misiunea Casei de tip familial „Felicia” este asigurarea unui mediu familial în care copilul/tânărul cu dizabilități primește pe o perioadă determinată: protecție, găzduire, educație, îngrijire, suport afectiv, consiliere, pentru dezvoltare armonioasă, în vederea integrării în familie și comunitate.

 

Viziunea Casei de tip familial „Felicia” este deschiderea spre comunitate în care copiii/tinerii cu dizabilități să aibă drepturi și șanse egale, să fie sprijiniți, valorizări, respectatț pe principiul egalității nediscriminatorii.

 

Obiective:

 

 1. Va continua să promoveze misiunea sa în cadrul comunităţii (pliante, apariţii în mass- media, parteneriate, reţea de voluntari);
 2. Va urmări menţinerea legăturilor cu familiile biologice/ extinse ale copiilor în scopul reintegrării lor familiale, în interesul superior al copilului (convorbiri telefonice, întâlniri cu părinţii, registu de vizite);
 3. Personalul  va lucra organizat, respectând PIP elaborat de SR, în baza acestora realizând şi implementând PIS. Fiecare PIS va fi reevaluat trimestrial;
 4. Fiecare beneficiar va fi monitorizat îndeaproape de responsabilul de caz numit pentru el. Acesta va nota evoluţia copilului în jurnalul special al beneficiarului şi comportamentul, participarea sa la activităţi în caietul săptămânal;
 5. Copiii vor fi încurajaţi să participe la cât mai multe activităţi, să-şi exprime opiniile, în funcţie de gradul lor de maturitate. Părerile/ opiniile copilului vor fi luate în considerare în orice activitate/ decizie importantă pentru el, sprijinirea autocunoaşterii, cunoaşterea criteriilor profesiilor, formarea şi stabilirea intereselor profesionale, conturarea obţiunii profesionale, pregătirea şcolară în funcţie de opţiunea profesională, reorientarea dacă este cazul;
 6. Personalul va asigura intimitate şi confidenţialitate în ceea ce priveşte dosarul personal al copilului sau expunerea sa publică;
 7. Copiii vor beneficia de 3 mese de bază/ zi şi 1-2 gustări/ zi;
 8. Copiii îşi vor sărbători simbolic ziua de naştere în CTF (tort, suc, urări);
 9. Copiii vor fi educaţi în dezvoltarea deprinderilor de viaţă   independentă, pregătirea pentru viaţa practică şi independentă,    formarea atitudinii pozitive faţă de muncă, importanţa muncii;
 10. Copiilor li se vor asigura îmbrăcămintea, echipamentul personal, consumabilele de care au nevoie în activităţile desfăşurate;
 11. CTF va colabora cu medicul de familie pentru monitorizarea stării de sănătate a copiilor. Personalul va administra medicamentaţia la timpul şi dozajul prescrise de medic;
 12. Personalul va acorda primul ajutor de cate ori este cazul, va aborda corespunzator situaţiile de urgenţă şi va avea în vedere menţinerea sănătăţii şi securităţii în muncă;
 13. Personalul va lucra cu consecvenţă în realizarea programelor săptămânale şi va face consemnări pe domeniile: educaţie, socializare, activităţi gospodăreşti şi activităţi recreative;
 14. Copiii vor beneficia de transport în excursii, tabere;
 15. Se vor organiza ieşiri în parc, oraş, biserică, excursii, tabără;
 16. Copiii vor fi protejaţi împotriva abuzurilor de orice tip prin supraveghere şi informare;
 17. Personalul va participa la cursuri de perfecţionare în domeniul protecţiei copilului şi va pune în practică lucrurile învăţate;
 18. Personalul va respecta Normele de ordine internă, Codul etic al casei privind relaţiile la locul de muncă, legislaţia în vigoare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 19. Orice şedinţă, întâlnire, studiu de caz asupra unui copil sau a grupului de beneficiari se va sintetiza printr-un proces verbal;
 20. Se vor igieniza spaţiile CTF în funcţie de necesităţi şi bugetul alocat;
 21. Se vor gestiona bunurile CTF organizat şi planificat, în consens cu bugetul alocat şi cu contractele publice încheiate.
Documente
Politica de Cookie