Casa de tip familial „Daniel” din localitatea Borlești
ADRESA: Pomi, sat Borleşti , nr. 188
E-mail: [email protected]

Casa de tip familial ”Daniel” are drept misiune furnizarea și asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire, în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale.

Casa de tip familial ”Daniel” oferă copiilor șansa de a avea o viață normală, protejându-le drepturile și însoțindu-i în parcursul lor, astfel încât prin formarea unor valori morale, materiale, culturale și spirituale să devină independenți și integrați activ în societate.

 

OBIECTIVE:

 • Asigurarea unui mediu de viață confortabil, protejat și sigur;
 • Asigurarea condițiilor necesare pentru protejarea sănătății copiilor, promovarea unui stil de viață sănătos și  accesului la serviciile medicale necesare;
 • Dezvoltarea copiilor prin asimilarea normelor existente în societate, în scopul formării și dezvoltării personalității lor;
 • Tratarea individualizată și stabilirea obiectivelor proprii fiecărui copil, în funcție de nevoile, cerințele și posibilitățile fiecărui copil;
 • Maturizarea socială a copiilor prin capacitatea de interacțiune interpersonală, prin socializarea cu colegii de școală, copii din familii și adulți din comunitate, prin imprimarea sentimentului de independență, autonomie personală și răspundere socială;
 • Pregătirea corespunzătoare prin dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a altor condiții necesare pentru reintegrarea sau integrarea familială și/sau socio-profesională;                        
 • Pregătirea pentru viața de familie și ieșirea din CTF;
 • Colaborarea directă, nemijlocită și sinceră între personal și copii, cu stabilirea unui climat tonifiant, de încredere reciprocă;
 • Antrenarea cu munca în echipă pluridisciplinară și conștientizarea avantajelor ei;
 • Asigurarea accesului la educația formală dar și non formala destinată dezvoltării optime și pregătirii pentru viața de adult;
 • Sprijin în procesul de invățare și studiu individual, învățarea lecțiilor și efectuarea temelor;
 • Monitorizarea situației școlare și mentinerea periodică a legăturii cu școala/liceul la care este înscris beneficiarul;
 • Ameliorarea și corectarea tulburărilor de comportament, urmărindu-se evoluția pozitivă în dezvoltarea personalității fiecărui copil;
 • Consiliere psihologică pentru beneficiarii cu probleme emoționale și de comportament;
 • Asigurarea unei alimentații sănătoase și  echilibrate, respectându-se principiile nutritive necesare creșterii si dezvoltării beneficiarilor în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste;
 • Derularea unor activități și acțiuni de recreere și socializare, pentru a-şi dezvolta talentele şi hobby-urile, conform vârstei şi potenţialului de dezvoltare, dorinţelor şi opţiunilor personale și suficient timp pentru programul de odihnă si relaxare;
 • Asigurarea  condițiilor pentru  menținerea legăturilor/relațiilor cu părinții/familia lărgită și oricare alte persoane din afara casei față de care au dezvoltat relații de atașament;
 • Organizarea și planificarea de acțiuni/evenimente cu participarea copiilor/tinerilor în comunitate, relaționarea cu membrii comunității și reciproc, invitații în familii, la zilele de naștere, la diverse evenimente sociale, religioase, culturale, ieșiri în aer liber;
 • Formarea profesională continuă a angajaților prin participarea la cursuri profesionale organizate de DGASPC;
 • Asigurarea unor surse suplimentare de finanțare, donații si sponsorizări pentru excursii, ieșiri, vizite în afara casei și a localității, facilitând astfel participarea copiilor la activități de recreere și socializare;
 • Căutarea unor surse de finanțare, prin donații și sponsorizări, pentru realizarea lucrărilor propuse în sectorul de investiții și îmbunătățirea calității vieții și condițiilor de locuit.
Documente
Politica de Cookie