Casa de tip familial „Alexandra” din localitatea Amați
ADRESA: Păulești, str. Ambudului, nr. 222, sat Amați
E-mail: [email protected]

Misiunea Casei de tip familial ”Alexandra” Amați este de a furniza/ asigura accesul copiilor/tinerilor pe o perioadă determinată la: găzduire, reabilitare, educație și pregătirea în vederea integrării/ reintegrării în familia biologică extinsă sau integrarea socio-profesională.

Scopul este de a asigura servicii de: găzduire, îngrijire, educare, recuperare, asistență medicală specializată, de a dezvolta abilități de trai independent în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Viziunea Casei de tip familial ”Alexandra” este asigurarea de servicii de asistență socială și protecție socială pentru diferite categorii de beneficiari în funcție de necesitățile comunității locale (copii cu nevoi speciale, aflați în dificultate, orfani, abandonați, neglijați, abuzați, etc.)

Documente
Politica de Cookie