Anunț privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare precum și promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual - nr.115640/21.11.2023
Documente
Politica de Cookie