Anunț concurs promovare funcții publice de conducere nr.46442/ 19.07.2022
Rezultat final la concursul de promovare în funcția publică de conducere pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a funcției publice de conducere vacante - director general adjunct, șef serviciu-Serviciu Juridic și Contencios, respectiv șef birou -Biroul Tehnic, Logistica și Arhivă , conform anunțului nr.46442/19.07.2022
Documente
Politica de Cookie