Anunț achiziție directă - pentru atribuirea contractului având ca obiect ”lucrări de înlocuire instalație electrică la CTF Violeta Carei”
Documente
Politica de Cookie