Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare - DGASPC

CONTACT TELEFON:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati

Hotărâri 2019


Detalii


Hotărâri 2018


Detalii


Hotărâri 2017


Detalii


Hotărâri 2016


Detalii


Hotărâri 2015


Detalii


Hotărâri 2014


Detalii


Hotărâri 2013


Detalii


Hotărâri 2012


Detalii


Hotărâri 2011


Detalii


Hotărâri 2010


Detalii


Hotărâri 2009


Detalii


Hotărâri 2008


Detalii


Hotărâri 2007


Detalii


Hotărâri 2006


Detalii


Hotărâri 2005

Hot 5 privind aprob bugetului de venituri si chelt al DGASPC pe   Hot 23 privind desemnarea unor consilieri judeteni pt a face pa   Hot 47 privind modif anexei 1 la HCJSM nr 100 din 2003 privind   Hot 50 privind aprob Planului judetean de restructurare a insti   Hot 51 privind aprob organigrame...
Detalii


Hotărâri 2004

Hot 9 privind adoptarea Strategiei judetene pt prot spec si integrarea sociala a pers cu handicap   Hot 16 privind mandatarea Presed CJSM sa achizitioneze unele bunuri imobile in cadrul proiectelor de finant Phare RO SM 327 si 329 implem de DGPCAS   Hot 29 privind aprob rezultatelor inventarierii patrim DGPCAS pe anul 2...
Detalii


Hotărâri 2003

Hot 11 privind aprob rezultatelor inventarierii patrim DJPC pe anul 2002 scoaterea din functiune a mijl fixe si declasarea sau casarea mijl mat   Hot 26 privind incetarea activ CPC 10 Odoreu   Hot 27 privind modif si complet HCJSM nr 50 din 2002 privind aprob struct organiz nr de personal statelor de functii si ROF ale ...
Detalii


Hotărâri 2002

Hot 11 privind aprob bugetului de venituri si chelt al DJPC pe anul 2002   Hot 42 privind trecerea unor imob din propr publica a jud SM si admin DJPC in propr publica a unor UAT   Hot 48 privind modif si complet anexei 1 a Hot 214 din 2001 privind reorganiz CPC   Hot 49 privind reducerea parcului auto al DJ...
Detalii


Hotărâri 2001

Hot 40 privind modif si complet HCJSM 112 din 2000   Hot 77 privind stab costului anual pt fiecare copil aflat in dificultate, a celui cu hand precum si a pers majore care beenfic de prot in cond legii   Hot 78 privind aprob ROF a CPC   Hot 79 privind aprob ROF ale CPCNS din cadrul DJPC   Hot 8...
Detalii


Hotărâri 2000

Hot 10 privind inchiderea CPC 5 Ardud   Hot 24 privind aprob contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1999 al DJPC   Hot 25 privind numirea comisiei de preluare a instit prev de HG 261 din 2000   Hot 52 privind aprob struct organizatorice, nr de personal si a ROF a DJPC   Hot 93 pri...
Detalii


Hotărâri 1999

Hot 27 privind aprob contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1998 al DJPC   Hot 48 privind transferarea unitatilor din subord CJSM in subord cons locale   Hot 62 privind organiz si functionarea CPC   Hot 63 privind aprob organigramei, ROF, a fiselor de evaluare a posturilor DJPC si CPC &nbs...
Detalii


Hotărâri 1998

Hot 15 privind aprob Statului de functii pe anul 1998 si a nivelului de salarizare a personalului DJPC   Hot 45 privind aprob bug de venit si chelt al DJPC pe anul 1998   Hot 48 privind modif si aprob statului de functii a DJPC si CPCHot 56 privind modif   Hot 56 privind modif Hot 43 a CJSM privind aprob bu...
Detalii


Hotărâri 1997

Hot 67  infiint Dir Jud Serv Soc   Hot 96 privind organiz Comisiei pt prot copil aflat in dificultate   Hot 99 de modif a Hot 67 din 1997 privind infiint Dir jud de serv soc
Detalii

Luati legatura cu noi...

Adresa:

Satu Mare, Str. Corvinilor, Nr. 18, Cod Postal 440080, Email: secretariat@dgaspcsm.ro

Telefon:

+40 261 768830, +40 261 768449, 0745548185 - comisie adulti; 0762245151 - comisie copii; 0261750113 - facilitati